17.02. 2019

"Nástroj na flexibilné zamestnávanie a zníženie personálnych nákladov"

 

VÝHODY PRE VÁS                       

V rámci danej služby zabezpečíme pre Vás flexibilnú formu zamestnávania, ktorá umožňuje operatívne reagovať na meniace sa potreby klienta v oblasti personálneho zabezpečenia výkonu prác, či už v krátkodobého alebo dlhodobého charakteru. Je tiež veľmi vhodným nástrojom na zníženie personálnych nákladov.

 • operatívna dodávka prác a služieb  (nasadenie pracovníkov do 1 hodiny od objednávky)
 • zastrešenie komplexnej personálnej a mzdovej agendy
 • efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov
 • široká databáza uchádzačov a overených pracovníkov
 • zníženie počtu interných/kmeňových zamestnancov
 • zastrešenie kompletnej administratívy
 • personálne poradenstvo pre klienta

 

JEDNOTLIVÉ ČASTI PROCESU:

 • analýza stavu a špecifikácia potrieb klienta
 • špecifikácia pracovnej pozície/pozícii
 • návrh realizácie projektu s harmonogramom výkonu prác
 • dojednanie zmluvných podmienok a objednanie služby klientom
 • vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy
 • zabezpečenie školenia BOZP a PO v zmysle platnej legislatívy
 • konzultačný servis pre klienta a zamestnancov v oblasti daní, poistenia a pod.
 • zabezpečenie koordinátora projektu, ktorý riadi výkon prác na pracovisku
 • reporting a poradenstvo pre klienta v priebehu spolupráce

 

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme.