17.02. 2019

"Flexibilita zamestnávania a zníženie personálnych nákladov"

 

VÝHODY PRE VÁS

V rámci danej služby zabezpečíme pre Vás aktuálne potrebný počet externých pracovníkov na dobu určitú alebo dobu neurčitú. Výhodou tohto riešenia je vysoká flexibilita pri využití pracovnej sily a minimálna administratívna záťaž pre Vás. Dočasné pridelenie zamestnancov je vhodnou formou flexibilného zamestnávania a prináša úspory nákladov v oblastiach od náboru, cez vedenie personálnej/mzdovej agendy až po hladké ukončenie pracovného pomeru. Je tiež nástrojom na riadenie fluktuácie zamestnancov.

 • flexibilta pri zmene stavu zamestnancov
 • úspora času a nákladov pri výberovom procese
 • široká databáza uchádzačov a overených pracovníkov
 • možnosť prevzatia interných zamestnancov klienta do pracovno-právneho vzťahu s agentúrou a zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy (služba TAKE-OVER / PREZAMESTNANIE)
 • zníženie počtu interných/kmeňových zamestnancov
 • zastrešenie kompletnej administratívy
 • pracovno-právne poradenstvo pre klienta

JEDNOTLIVÉ ČASTI PROCESU:

 • analýza stavu a špecifikácia potrieb klienta
 • špecifikácia pracovnej pozície/pozícií
 • doporučenie alternatív a najefektívnejšej metódy dočasného zamestnávania
 • dojednanie zmluvných podmienok a objednanie služby klientom
 • vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov
 • realizácia výberového procesu
 • uzatvorenie pracovného pomeru
 • nástup zamestnanca do práce
 • vedenie personálnej a mzdovej agendy
 • konzultačný servis pre zamestnancov
 • možnosť prevzatia agentúrneho zamestnanca do interného stavu klienta po 12 mesiacoch bezplatne
 • reporting a poradenstvo pre klienta v priebehu spolupráce

Kontaktujte nás, radi Vám poradíme.